Polígono Industrial Azitain, 3 L1 P.O. BOX 200 20600 Eibar - Gipuzkoa